Định Cư Tuyệt Mỹ

Visa Đầu Tư L1 (Đầu Tư Định Cư Mỹ)

L1 visa là một loại visa cấp cho các nhà quản lý/ điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn, sang Mỹ để làm việc cho công ty chi nhánh hoặc công ty con của một công ty tại Việt Nam.

TOP