Định Cư Tuyệt Mỹ

Tiến Trình Xin Visa L1 (Mua Lại Công Ty)

Quý vị phải lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể để nộp cho Sở Di Trú, nêu rõ chiến lược kinh doanh của mình là gì khi sang Mỹ.

TOP